ຜະລິດຕະພັນສິນເຊື່ອ

A special and competitive offer for an Auto Loan.
Small and Medium Enterprise (SME) Loans
Make your dream come true, with our Housing Loan

ຜະລິດຕະພັນແນະນໍາ

MJ Card Staff Loans
MJ PAY - Paying with your mobile phone
Saving for your children future
E-Wallet coming soon...

ຂາຍດິນແລະເຮືອນ

ລົດຕ້ອງການຂາຍ

ເອັມເຈ ສະດວກ – ສະດວກ. ງ່າຍ.​ ວ່ອງໄວ

ປະສົບການໃໝ່ກັບທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນລາວ ຄ່ຽງຄູ່ທ່ານທຸກທີ່ ທຸກເວລາ.

ດາວໂຫລດເລີຍ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ