ຂ່າວແລະກິດຈະກຳ

ຜະລິດຕະພັນສິນເຊື່ອ

ກອງທຶນຊຸກຍູ້ການຜະລິດ ແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກພະຍາດ COVID-19
ກອງທຶນພິເສດເພື່ອສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍແລະກາງ

ຜະລິດຕະພັນແນະນໍາ

ເພີດເພີນກັບການຊື້ເຄື່ອງອອນລາຍກັບ MJBL Virtual Debit Mastercard ຂອງພວກເຮົາໄດ້ແລ້ວ

ເພີດເພີນໄປກັບການຊື້ສິນຄ້າອອນລາຍທຸກຢ່າງຂອງທ່ານ ດ້ວຍບັດ Virtual Debit Mastercard ຂອງພວກເຮົາ

ຂາຍດິນແລະເຮືອນ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ