ເຄືອຂ່າຍ ASEAN

ທ່ານມີຄວາມປາດຖະໜາຢ່າງແຮງກ້າ ແລະ ຕ້ອງການທີ່ຈະພັດທະນາທຸລະກິດຂອງທ່ານຢູ່ນອກ ສປປ ລາວ ແຕ່ທ່ານບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດແນວໃດ? ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈໃນຄວາມມຸ້ງມາດປາດຖະໜາຂອງ ທ່ານ ເພາະວ່າພວກເຮົາກໍ່ມີຄວາມປາດຖະໜາຢ່າງແຮງກ້າເຊັ່ນດຽວກັນ!

ພວກເຮົາກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການສ້າງເຄືອຂ່າຍທາງດ້ານການທະນາຄາ ນທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສຸດໃນພູມີພາກອາຊຽນ, ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈື່ງຈະສາມາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຄວາມປາດຖະໜາຂອງ ທ່ານ ດ້ວຍຄວາມຮູ້, ຄຳແນະນຳພາຍໃນປະເທດ, ຜະລິດຕະພັນມາດຕະຖານສາກົນແລະການບໍລິການຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ,ເຖິງແມ່ນ ວ່າຈະມີຄວາມຕ້ອງການປະກອບທຸລະກິດ ຫຼື ບໍ່ກໍ່ ຕາມ.

ພວກເຮົາໄດ້ສຳເລັດເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວບາດກ້າວທຳອິດໃນຍຸດທະ ສາດລະດັບພູມີພາກດ້ວຍການເປີດຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ (ເປີດດຳເນີນການແຕ່ເດືອນ ພືດສະພາ 2012), ແລະທີ່ນະຄອນຫລວງຢ້າງກຸ້ງ, ປະເທດພະມ້າ (ເປີດດຳເນີນການແຕ່ເດືອນ ກໍລະກົດ 2012).

ພະນັກງານທີ່ມີປະສົບການແມ່ນປະຈຳຢູ່ທຸກສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານີ້ ແລ້ວເພື່ອໃຫ້ຄຳແນະນຳແລະດຳເນີນກິດຈະການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການຊ່ວຍ ເຫຼືອໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມຕື່ນເຕັ້ນໃນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນ ການໃຫ້ບໍລິການໃນ ສປປ ລາວ, ກຳປູເຈຍ, ມຽນມ້າທີ່ກຳລັງປະຕິຮູບໃໝ່ ແລະ ພູມີພາກອາຊຽນ.

ການເປີດໂຕທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນລາວໃນວັນທີ 18 ກຸມພາ 2013 ຜ່ານມາໄດ້ເປັນຂີດໝາຍແຫ່ງຜົນສຳເລັດໃນອີກບາດກ້າວໜື່ງໃນຍຸດ ທະສາດລະດັບພູມີພາກທີ່ທ້າທາຍທີ່ຈະເຫັນການເປີດໂຕຫຼາຍໆສາຂາຕື່ມ ອີກໃນທົ່ວພູມີພາກອາຊຽນໃນຕໍ່ໜ້າທີ່ຈະມາເຖິງນີ້, ຊື່ງຈະໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງລະດັບການບໍລິການທີ່ມີມາດຕະຖານ ຊັ້ນຍອດແລະຜະລິດະພັນທີ່ທັນສະໄໝ, ໃນບ່ອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການປະກອບທຸລະກິດ

MARUHAN GROUP / MYANMAR

SATHAPANA BANK / CAMBODIA

MENU