CAR FOR SALE

Home / CAR FOR SALE

ລາຄາປະມູນເລີ່ມຕົ້ນທີ່ 199.348.000 LAK

ບຸກຄົນທີ່ສົນໃຈສາມາດມາຍື່ນປະມູນໄດ້ທີ່ ທະນາຄານ ມາຣູຮານ ເຈແປນ ລາວ ຈຳກັດ ສຳນັກງານໃຫຍ່

ປິດປະມູນວັນທີ 26/06/2020 ເວລາ 12:00

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຕິດຕໍ່

+ 856 21 266 000
ຟູ້ຢີ້ ໂຄດປັນຍາ
+ 856 20 7770 1221
ຕຸ່ນທອງ ອິນທະສົມ
+ 856 20 5595 5563