ສະໜອງເງີນທຶນເພື່ອຊ່ວຍໃນການສ້າງສາ ແລະ ຟື້ນຟູເສດຖະກິດຍ້ອນການລະບາດຂອງພະຍາດ CoVID19

Home / ສະໜອງເງີນທຶນເພື່ອຊ່ວຍໃນການສ້າງສາ ແລະ ຟື້ນຟູເສດຖະກິດຍ້ອນການລະບາດຂອງພະຍາດ CoVID19
ຂໍເຊີນຊວນບັນດາຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ CoVID-19 ທະນາຄານ ມາຣູຮານ ເຈແປນ ລາວ ຮ່ວມກັບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ (BoL) ມີຄວາມພ້ອມທີ່ຈະສະໜອງເງີນທຶນເພື່ອຊ່ວຍໃນການສ້າງສາ ແລະ ຟື້ນຟູເສດຖະກິດຍ້ອນການລະບາດຂອງພະຍາດ CoVID19 ທີ່ຜ່ານມາ. ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍພິເສດ 5.5%
📱 ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່:
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 020 29 040 006
ຈຳປາສັກ 031 410 412
ຫຼວງພະບາງ 071 260 601
Hotline: 020 7868 0000
MENU