LAND AND HOUSE

Home / LAND AND HOUSE

ດິນ ແລະ ເຮືອນ ຕ້ອງການຂາຍ

ທີ່ຕັ້ງຂອງດິນແລະເຮືອນ

ບ້ານ ບໍ່ໂອ, ໜ່ວຍ 12, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຕິດຕໍ່

ທະນາຄານ ມາຣູຮານ ເຈແປນ ລາວ ຈຳກັດ
+856 21 266 000
ຟູ້ຢີ້ ໂຄດປັນຍາ
+ 856 20 7770 1221
ຕຸ່ນທອງ ອິນທະສົມ
+856 20 5595 5563
MENU