ການໂອນເງິນ

[cmsmasters_row data_width=”boxed” data_padding_left=”3″ data_padding_right=”3″ data_top_style=”default” data_bot_style=”default” data_color=”default” data_bg_position=”top center” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_size=”cover” data_bg_parallax_ratio=”0.5″ data_padding_top=”0″ data_padding_bottom=”50″ data_padding_top_large=”0″ data_padding_bottom_large=”0″ data_padding_top_laptop=”0″ data_padding_bottom_laptop=”0″ data_padding_top_tablet=”0″ data_padding_bottom_tablet=”0″ data_padding_top_mobile_h=”0″ data_padding_bottom_mobile_h=”0″ data_padding_top_mobile_v=”0″ data_padding_bottom_mobile_v=”0″ data_shortcode_id=”pp8e566kpy”][cmsmasters_column data_width=”1/1″ data_bg_position=”top center” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_size=”cover” data_border_style=”default” data_animation_delay=”0″ data_shortcode_id=”v61igm14h”][cmsmasters_heading shortcode_id=”fdude00b0b” type=”h2″ font_weight=”default” font_style=”default” text_align=”left” margin_top=”0″ margin_bottom=”20″ animation_delay=”0″]ການໂອນເງິນ[/cmsmasters_heading][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_width=”boxed” data_padding_left=”3″ data_padding_right=”3″ data_top_style=”default” data_bot_style=”default” data_color=”default” data_bg_position=”top center” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_size=”cover” data_bg_parallax_ratio=”0.5″ data_padding_top=”0″ data_padding_bottom=”50″ data_padding_top_large=”0″ data_padding_bottom_large=”0″ data_padding_top_laptop=”0″ data_padding_bottom_laptop=”0″ data_padding_top_tablet=”0″ data_padding_bottom_tablet=”0″ data_padding_top_mobile_h=”0″ data_padding_bottom_mobile_h=”0″ data_padding_top_mobile_v=”0″ data_padding_bottom_mobile_v=”0″ data_shortcode_id=”0kao1gowil”][cmsmasters_column data_width=”1/1″ data_bg_position=”top center” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_size=”cover” data_border_style=”default” data_animation_delay=”0″ data_shortcode_id=”cp5mgfy8hm”][cmsmasters_text shortcode_id=”vy3t0577g8″ animation_delay=”0″]

ທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນ ລາວ ມີບໍລິການໂອນເງິນ ເຢນ ຈາກ ປະເທດລາວໄປຢີ່ປຸ່ນ ເພື່ອຄວາມສະດວກໃຫ້ທ່ານຊຳລະຄ່າສິນຄ້າ, ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ, ຄ່າຮ່ຳຮຽນ ແລະ ອື່ນໆ ດ້ວຍຄວາມປອດໄພ, ວ່ອງໄວ, ແລະ ງ່າຍດາຍ ຜ່ານເຄືມຄ່າຍຂອງ ທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນ ລາວ, ນອກຈາກນີ້ ທ່ານ ຍັງສາມາດ ເລືອກ ໂອນຜ່ານ ລະບົບ SWIFT ເຊິ່ງ ເປັນ ລະບົບ ມາດຕາ ຖານ ສາ ກົນ ທີ່ ຍອມຮັບ ທົ່ວໂລກ.

ຜະລິດຕະພັນ
  • ການໂອນເງິນພາຍໃນປະເທດ.
  • ການໂອນເງິນໄປຕ່າງປະເທດ.
ຄຸນລັກສະນະທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນ​ລາວ ມີບໍລິການໂອນເງິນ ເຢນ ຈາກ ປະເທດລາວໄປຢີ່ປຸ່ນ ເພື່ອຄວາມສະດວກໃຫ້ທ່ານຊຳລະຄ່າສິນຄ້າ, ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ, ຄ່າຮ່ຳຮຽນ ແລະ ອື່ນໆ ດ້ວຍຄວາມປອດໄພ, ວ່ອງໄວ, ແລະ ງ່າຍດາຍ ຜ່ານເຄືມຄ່າຍຂອງ ທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນ​ລາວ, ນອກຈາກນີ້ ທ່ານ​ຍັງສາມາດ​ເລືອກ​​​ໂອນຜ່ານ​ລະບົບ SWIFT ​ເຊິ່ງ​ເປັນ​ ລະບົບ​ມາດຕາ​ຖານ​ສາ​ກົນ ທີ່​ຍອມຮັບ​ທົ່ວໂລກ​.
ຈຸດປະສົງຂອງການບໍລິການໂອນເງິນໄປຕ່າງປະເທດທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນ​ລາວ ໄດ້ໃຫ້ ບໍລິການນີ້ກໍ່ເພື່ອ ຕອຍສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າທີ່ຢາກໂອນເງິນ ເຢນ ໄປປະເທດ ຢີ່ປຸ່ນ ເພື່ອຊຳລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຄ່າຮ່ຳຮຽນຂອງລູກທີ່ຢູ່ ຢີ່ນປຸ່ນ, ຄ່າເດີ່ນທາງ ແລະ ອື່ນໆ.
SWIFT CODE:MJBLLALA
ເງື່ນໄຂຂອງການບໍລິການສຳລັບ ຄົນຕ່າງປະເທດ: ຕ້ອງ​ມີ​ໜັງສື​ເດີນທາງ ພອ້ມກັບ​ວີ​ຊາ​ເຂົ້າ ປະ​ເທດ​ລາວ ​ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ໝົດ​ກຳໜົດ ພ້ອມ​ທັງ​ປະກອບ​ແບບ​ຟອມ​ໃນ​ການ​ໂອນ​ເງິນ ແລະ ຂຽນຈຸດປະສົງຂອງການໂອນເງິນຢ່າງລະອຽດ.

ສຳລັບ ຄົນລາວ: ຕ້ອງ​ມີບັດປະ​ຈຳ​ຕົວ ຫຼື ​ປຶ້ມ​ສຳມະ​ໂນ​ຄົວ ​ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ໝົດ​ກຳໜົດ  ພ້ອມ​ທັງ​ປະກອບ​ແບບ​ຟອມ​ໃນ​ການ​ໂອນ​ເງິນ ແລະ ຂຽນຈຸດປະສົງຂອງການໂອນເງິນຢ່າງລະອຽດ.

ສຳລັບລາຍລະອຽດເພີ້ມເຕີມ, ແມ່ນສາມາດໂທມາສອບຖາມໄດ້ທີ່ເບີ +856 21 266 000 ຫຼື ທາງອີເມລ [email protected] ຫຼື ທ່ານສາມາດເຂົ້າມາພົວພັນນຳພວກເຮົາໄດ້ທີ່ຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ໜ່ວຍ 14, ຖະໜົນ 23 ສິງຫາ, ບ້ານໂພນໄຊ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມສາມາດຄລິກມາເບິ່ງໄດ້ທີ່: http://www.maruhanjapanbanklao.com

[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]