ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

[cmsmasters_row data_padding_bottom_laptop=”50″ data_padding_top_laptop=”10″ data_resp_vert_pad=”true” data_padding_bottom=”100″ data_padding_top=”50″ data_color=”default” data_bot_style=”default” data_top_style=”default” data_width=”boxed” data_shortcode_id=”28343d74ce”][cmsmasters_column data_width=”1/2″][cmsmasters_google_map_markers shortcode_id=”dxknrrgo28″ address_type=”coordinates” latitude=”17.973644″ longitude=”102.625929″ type=”ROADMAP” zoom=”14″ height_type=”auto” scroll_wheel=”true” double_click_zoom=”true” pan_control=”true” zoom_control=”true” map_type_control=”true” scale_control=”true” street_view_control=”true” overview_map_control=”true” animation_delay=”0″][cmsmasters_google_map_marker shortcode_id=”882s0w1wss” address_type=”coordinates” latitude=”17.973644″ longitude=”102.625929″ popup=”true”]ທະນາຄານ ມາຣູຮານເຈແປນລາວ – ສໍານັກງານໃຫຍ່[/cmsmasters_google_map_marker][/cmsmasters_google_map_markers][/cmsmasters_column][cmsmasters_column data_width=”1/2″ data_border_style=”default”][cmsmasters_heading shortcode_id=”7funcmf0iz” type=”h2″ font_size=”36″ line_height=”42″ font_weight=”default” font_style=”default” text_align=”left” margin_top=”0″ margin_bottom=”25″ animation_delay=”0″]ທະນາຄານ ມາຣູຮານເຈແປນລາວ – ສໍານັກງານໃຫຍ່[/cmsmasters_heading][cmsmasters_featured_block shortcode_id=”87df7wztpq” text_width=”70″ text_position=”left” text_align=”left” fb_bg_color=”rgba(255,255,255,0)” top_padding=”0″ bottom_padding=”15″ border_style=”default” animation_delay=”0″]

ຖະໜົນ 23 ສິງຫາ, ຫນ່ວຍ 14 ບ້ານໂພນໄຊ

ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ອີເມວ: [email protected]

ເບີໂທ: +856 21 266 000

ແຟັກ: +856 (21) 266000

[/cmsmasters_featured_block][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_padding_bottom_laptop=”50″ data_padding_top_laptop=”10″ data_resp_vert_pad=”true” data_padding_bottom=”100″ data_padding_top=”50″ data_color=”default” data_bot_style=”default” data_top_style=”default” data_width=”boxed” data_shortcode_id=”bgabuy4aap”][cmsmasters_column data_width=”1/2″ data_shortcode_id=”jrumytslfr”][cmsmasters_google_map_markers shortcode_id=”9oqj46h5o” address_type=”coordinates” latitude=”17.959058″ longitude=”102.620516″ type=”ROADMAP” zoom=”14″ height_type=”auto” scroll_wheel=”true” double_click_zoom=”true” pan_control=”true” zoom_control=”true” map_type_control=”true” scale_control=”true” street_view_control=”true” overview_map_control=”true” animation_delay=”0″][cmsmasters_google_map_marker shortcode_id=”0ebbsk9y9″ address_type=”coordinates” latitude=”17.959058″ longitude=”102.620516″ popup=”true”]ທະນາຄານ ມາຣູຮານເຈແປນລາວ – ໜ່ວຍບໍລິການ World Trade Center[/cmsmasters_google_map_marker][/cmsmasters_google_map_markers][/cmsmasters_column][cmsmasters_column data_width=”1/2″ data_shortcode_id=”2kagqou0t7″ data_border_style=”default”][cmsmasters_heading shortcode_id=”k778e4g61r” type=”h2″ font_size=”36″ line_height=”42″ font_weight=”default” font_style=”default” text_align=”left” margin_top=”0″ margin_bottom=”25″ animation_delay=”0″]ທະນາຄານ ມາຣູຮານເຈແປນລາວ – ໜ່ວຍບໍລິການ World Trade Center[/cmsmasters_heading][cmsmasters_featured_block shortcode_id=”6eanhy5jyj” text_width=”70″ text_position=”left” text_align=”left” fb_bg_color=”rgba(255,255,255,0)” top_padding=”0″ bottom_padding=”15″ border_style=”default” animation_delay=”0″]

World Trade Center, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ອີເມວ: [email protected]

ເບີໂທ: +856 21 266 000

ແຟັກ: +856 (21) 266000

[/cmsmasters_featured_block][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_padding_bottom_laptop=”50″ data_padding_top_laptop=”10″ data_resp_vert_pad=”true” data_padding_bottom=”100″ data_padding_top=”50″ data_color=”default” data_bot_style=”default” data_top_style=”default” data_width=”boxed” data_shortcode_id=”ez0hqyl8wn”][cmsmasters_column data_width=”1/2″ data_shortcode_id=”afmnvbjiqb”][cmsmasters_google_map_markers shortcode_id=”t4s6rl2ayl” address_type=”coordinates” latitude=”19.881725″ longitude=”102.127614″ type=”ROADMAP” zoom=”14″ height_type=”auto” scroll_wheel=”true” double_click_zoom=”true” pan_control=”true” zoom_control=”true” map_type_control=”true” scale_control=”true” street_view_control=”true” overview_map_control=”true” animation_delay=”0″][cmsmasters_google_map_marker shortcode_id=”1vzgmnz2ua” address_type=”coordinates” latitude=”19.881725″ longitude=”102.127614″ popup=”true”]ທະນາຄານ ມາຣູຮານເຈແປນລາວ – ໜ່ວຍບໍລິການ ຫຼວງພະບາງ[/cmsmasters_google_map_marker][/cmsmasters_google_map_markers][/cmsmasters_column][cmsmasters_column data_width=”1/2″ data_border_style=”default” data_shortcode_id=”lsdx1v6sg”][cmsmasters_heading shortcode_id=”u9ssncrtee” type=”h2″ font_size=”36″ line_height=”42″ font_weight=”default” font_style=”default” text_align=”left” margin_top=”0″ margin_bottom=”25″ animation_delay=”0″]ທະນາຄານ ມາຣູຮານເຈແປນລາວ – ໜ່ວຍບໍລິການ ຫຼວງພະບາງ[/cmsmasters_heading][cmsmasters_featured_block shortcode_id=”qocz633zw” text_width=”70″ text_position=”left” text_align=”left” fb_bg_color=”rgba(255,255,255,0)” top_padding=”0″ bottom_padding=”15″ border_style=”default” animation_delay=”0″]

ໜ່ວຍບໍລິການ ຫຼວງພະບາງ ຕັ້ງຢູ່ ຖະໜົນ ພູວ່າວ, ໜ່ວຍ 05, ບ້ານ ພະບາດໃຕ້, ເມືອງ ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ.

ໂທ 071 260 601.

[/cmsmasters_featured_block][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_padding_bottom_laptop=”50″ data_padding_top_laptop=”10″ data_resp_vert_pad=”true” data_padding_bottom=”100″ data_padding_top=”50″ data_color=”default” data_bot_style=”default” data_top_style=”default” data_width=”boxed” data_shortcode_id=”b2imxepy0s”][cmsmasters_column data_width=”1/2″ data_shortcode_id=”p4e6qeffca”][cmsmasters_google_map_markers shortcode_id=”lo320u91ut” address_type=”coordinates” latitude=”15.115215″ longitude=”105.812096″ type=”ROADMAP” zoom=”14″ height_type=”auto” scroll_wheel=”true” double_click_zoom=”true” pan_control=”true” zoom_control=”true” map_type_control=”true” scale_control=”true” street_view_control=”true” overview_map_control=”true” animation_delay=”0″][cmsmasters_google_map_marker shortcode_id=”wi8d6ppu8s” address_type=”coordinates” latitude=”15.115215″ longitude=”105.812096″ popup=”true”]ທະນາຄານ ມາຣູຮານເຈແປນລາວ – ໜ່ວຍບໍລິການ ຈໍາປາສັກ[/cmsmasters_google_map_marker][/cmsmasters_google_map_markers][/cmsmasters_column][cmsmasters_column data_width=”1/2″ data_border_style=”default” data_shortcode_id=”2i9g7twwk”][cmsmasters_heading shortcode_id=”0dz82ipile” type=”h2″ font_size=”36″ line_height=”42″ font_weight=”default” font_style=”default” text_align=”left” margin_top=”0″ margin_bottom=”25″ animation_delay=”0″]ທະນາຄານ ມາຣູຮານເຈແປນລາວ – ໜ່ວຍບໍລິການ ຈໍາປາສັກ[/cmsmasters_heading][cmsmasters_featured_block shortcode_id=”18h3wz4009″ text_width=”70″ text_position=”left” text_align=”left” fb_bg_color=”rgba(255,255,255,0)” top_padding=”0″ bottom_padding=”15″ border_style=”default” animation_delay=”0″]

ໜ່ວຍບໍລິການ ຈຳປາສັກ ຕັ້ງຢູ່ ຖະໜົນ ສາລາຂຽວ, ໜ່ວຍ 14, ບ້ານ ໂພນກຸງ, ເມືອງ ປາກເຊ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ.

ໂທ 031 410 412.

 

[/cmsmasters_featured_block][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]