ບັນຊີສ່ວນບຸກຄົນ

[cmsmasters_row data_padding_bottom=”50″ data_padding_top=”50″ data_color_overlay=”#ffffff” data_bg_color=”#ffffff” data_color=”default” data_bot_style=”default” data_top_style=”default” data_width=”boxed” data_shortcode_id=”tgbuhl6iw”][cmsmasters_column data_width=”1/1″ data_bg_position=”top center” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_size=”cover” data_border_style=”default” data_animation_delay=”0″ data_shortcode_id=”v61igm14h”][cmsmasters_heading shortcode_id=”rw8wqjept4″ type=”h2″ font_weight=”default” font_style=”default” text_align=”left” margin_top=”0″ margin_bottom=”20″ animation_delay=”0″]ບັນຊີສ່ວນບຸກຄົນ[/cmsmasters_heading][cmsmasters_text shortcode_id=”f9g43zz98d” animation_delay=”0″]

ບັນຊີເງິນຝາກສ່ວນບຸກຄົນທີ່ຈະມາຊ່ວຍທ່ານບໍລິຫານຈັດການເລື່ອງການເງິນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງລາຍຮັບ ຫລື ລາຍຈ່າຍ ລວມໄປເຖິງການອົດອອມເງິນຝາກເພື່ອອະນາຄົດ. MARUHAN Japan Bank Lao ພວກເຮົາມີຜະລິດຕະພັນເງິນຝາກສ່ວນບຸກຄົນເຖິງສາມປະເພດ ໄດ້ແກ່ ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ, ບັນຊີເງິນປະຢັດ, ແລະ ບັນຊີຝາກມີກໍານົດ.

ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນນີ້ເໝາະສົມສຳລັບບຸກຄົນທົ່ວໄປ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນສຳລັບຜູ້ທີ່ມີທຸລະກິດ ແລະ ສະດວກສະບາຍໃນການສັ່່ງຈ່າຍດ້ວຍແຊັກ ຫຼື ໂອນເງິນຜ່ານບັນຊີ

ບັນຊີເງິນປະຢັດປະເພດນີ້ເໝາະສຳລັບບຸກຄົນທີ່ມີລາຍຮັບປະຈຳ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນທີ່ຕ້ອງການສະສົມເງິນໄວ້ໄລຍະສັ້ນ ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການຝາກ-ຖອນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ດ້ວຍປຶ້ມ, ແລະ ບັດ ATM

ບັນຊີຝາກມີກໍານົດ ເປັນການລົງທືນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໜ້ອຍ ແຕ່ໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນສູງຈາກອັດຕາດອກເບັ້ຍທີ່ແນ່ນອນໃນຊ່ວງໄລຍະກໍານົດເວລາທີ່ທ່ານເລືອກ.

ທ່ານສາມາດສຶກສາລາຍລະອຽດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆກ່ຽວກັບແຕ່ລະຜະລິດຕະພັນຂອງບັນຊີລູກຄ້າທຸລະກິດໄດ້ທາງລຸ່ມນີ້:

[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_shortcode_id=”yeaxooql7″ data_padding_bottom_mobile_v=”0″ data_padding_top_mobile_v=”0″ data_padding_bottom_mobile_h=”0″ data_padding_top_mobile_h=”0″ data_padding_bottom_tablet=”0″ data_padding_top_tablet=”0″ data_padding_bottom_laptop=”0″ data_padding_top_laptop=”0″ data_padding_bottom_large=”0″ data_padding_top_large=”0″ data_padding_bottom=”50″ data_padding_top=”0″ data_bg_parallax_ratio=”0.5″ data_bg_size=”cover” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_position=”top center” data_color=”default” data_bot_style=”default” data_top_style=”default” data_padding_right=”3″ data_padding_left=”3″ data_width=”boxed”][cmsmasters_column data_width=”1/1″ data_shortcode_id=”apvng4dt5f” data_animation_delay=”0″ data_border_style=”default” data_bg_size=”cover” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_position=”top center”][cmsmasters_text shortcode_id=”ve7x00xw6m” animation_delay=”0″]

ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກສຳລັບບັນຊີສ່ວນບຸກຄົນ
LAKUSDTHB
ຝາກປະຢັດ1.89%1.75%1.50%
ຝາກມີກຳນົດ (3 ເດືອນ)3.16%2.00%1.50%
ຝາກມີກຳນົດ (6 ເດືອນ)3.95%3.00%2.00%
ຝາກມີກຳນົດ (12 ເດືອນ)6.00%4.50%2.50%
ຝາກມີກຳນົດ (24 ເດືອນ)6.70%6.00%3.00%
ຝາກມີກຳນົດ (36 ເດືອນ)6.75%7.00%0.00%
ຝາກມີກຳນົດ (48 ເດືອນ)6.85%0.00%0.00%
ຝາກມີກຳນົດ (60 ເດືອນ)6.90%0.00%0.00%
ຝາກມີກຳນົດດອກເບ້ຍລາຍເດືອນ (12 ເດືອນ)5.10%4.00%2.00%
ຝາກມີກຳນົດດອກເບ້ຍລາຍເດືອນ (24 ເດືອນ)5.20%4.50%2.50%
ຝາກມີກຳນົດດອກເບ້ຍລາຍເດືອນ (36 ເດືອນ)5.30%5.00%0.00%

[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]