ຮັບອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ເມື່ອທ່ານເປີດບັນຊີເງິນຝາກແບບມີກໍານົດ ຜ່ານທາງແອັບ ເອັມເຈສະດວກ

ປະເພດເງິນຝາກ ກີບ
ເປີດບັນຊີເງິນຝາກແບບມີກໍານົດຜ່ານທາງແອັບ ເອັມເຈສະດວກ
7.60%

ທ່ານສາມາດເຂົ້າມາສໍາຜັດປະສົບການການບໍລິການທີ່ອົບອຸ່ນ ແລະ ເປັນກັນເອງ ໄດ້ທີ່ສາຂາຂອງພວກເຮົາ ຫຼື ເອັມເຈສະບາຍ ໃກ້ເຮືອນຂອງທ່ານ ຫຼື ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ສາຍດ່ວນເບີໂທ: +856 21 411 777 ຕະຫຼອດ 24/5, [email protected]. ສໍາລັບທີ່ຢູ່ຂອງພວກເຮົາທ່ານສາມາດກວດສອບໄດ້ໂດຍການກົດ ທີ່ນີ້

 

ທ່ານສາມາດເປີດບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາໄດ້ທີ່ແອັບເອັມເຈສະດວກ ພຽງແຕ່ທ່ານກົດເຂົ້າສູ່ລະບົບຂອງແອັບ ແລ້ວກົດເລືອກບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາທີ່ຢູ່ໃນແຖບຂອງເມນູ