officially launched mastercard

Home / officially launched mastercard
🎉ພວກເຮົາໄດ້ເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການ ນະວັດຕະກຳໃໝ່ຂອງບັດ Mastercard ແບບດີຈີຕອລ ແລະ ໃຊ້ງານເໝືອນບັດຈິງ ຄັ້ງທຳອິດໃນ ສປປລາວ🔴🟠 ‼️🤩
🙏🏻ຂໍຂອບໃຈບັນດາທ່ານແຂກທີ່ມີກຽດທຸກໆທ່ານທີ່ໄດ້ເສຍສະຫລະເວລາອັນມີຄ່າຂອງທ່ານເຂົ້າຮ່ວມໃນງານຂອງພວກເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແຂກກິຕິມະສັກ ທີໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານໃນພິທີຂອງພວກເຮົາ:
ທ່ານ ນາງ ວັດທະນາ ດາລາລອຍ (ຮອງຜູ້ວ່າການ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປລາວ), ທ່ານ ສຸລິສັກ ທຳນຸວົງ (ຫົວຫນ້າກົມ ຊຳລະສະສາງ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປລາວ)
🎤ຂໍຂອບໃຈນັກສະແດງ ທຸກທ່ານ: Sophana, GX2, Bigyai, T’Jame Uno, Dongdok Juniors
ແລະ ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ 🤝 ລາວທ່ຽວລາວ Lao Thiao Lao, Joma Bakery Café Laos, Lotteria Laos – ລັອດເຕເລຍ ລາວ, GOTEDDY, LocaLaos
💁🏻‍♀️ ຕໍ່ໄປນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ສຳພັດ ແລະ ເພີດເພີນກັບການຊື້ສິນຄ້າ online ດ້ວຍຄວາມສະດວກສະບາຍແລະປອດໄພ🛍ກັບ ທະນາຄານ ມາຣູຮານ ເຈແປນລາວ 🙂
🎉 We officially launched the 1st innovative MJBL Virtual Debit Mastercard in Laos 🔴🟠 ‼️🤩
🙏🏻 Thank you to all our guests who attended the event with a special mention to :
Madame Vathana Dalaloy (Vice BOL Governor)
Mr Soulisack Thamnouvong (DG – Payment Systems, BOL)
🎤 Thank you to the performers: Sophana, GX2, Bigyai, T’Jame Uno, Dongdok Juniors ; and our partners 🤝 Lao Thiao Lao, Joma, Lotteria, Go Teddy, Loca.
💁🏻‍♀️ Now, experience the joy of shopping online with convenience safety 🛍 with Maruhan Japan Bank Lao 🙂
MENU