Untitled-6-01

ຈ່າຍເງິນໃຫ້ພະນັກງານຂອງທ່ານໃຫ້ທັນເວລາດ້ວຍລະບົບການຈ່າຍເງິນເດືອນທີ່ປອດໄພຂອງພວກເຮົາ

ປະຢັດເວລາ ແລະ ເງິນຂອງທ່ານ ໂດຍການຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ກັບພະນັກງານຂອງທ່ານຜ່ານການບໍລິການຈ່າຍເງິນເດືອນຂອງ MJBL.

 

ພຽງ​ແຕ່​ທ່ານສົ່ງຟາຍ​​ການ​ຊໍາ​ລະ​ເງິນ​ຂອງ​ທ່ານ​ໂດຍ​ຜ່ານທາງ Saduak SME​, ຊ່ອງທາງ​ໃຫ້ບໍລິການແບບ​ອອນ​ລາຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​, ແລະ ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ດໍາ​ເນີນ​ການ​ຈ່າຍເງິນ​ເດືອນ​ໃຫ້ກັບພະນັກງານຂອງທ່ານ​ໂດຍ​ບໍ່​ຈໍາ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ຖອນ​ເງິນ​ສົດ ​ຫຼື ​ໃບແທນເງິນສົດ. ພຽງແຕ່ພະນັກງານຂອງທ່ານມີບັນຊີຂອງ MJBL, ກໍຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຂຶ້ນເດືອນທີ່ໄວຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

– ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີເງິນຝາກເບື້ອງຕົ້ນ.

– ບໍ່ມີຄ່າທໍານຽມປະຈໍາປີສໍາລັບບັດ ATM.

– ບໍ່ມີຄ່າບໍລິການລາຍເດືອນ.

– ບໍ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ

– ການຄືນຄ່າທຳນຽມການຖອນເງິນຜ່ານຕູ້ ATM ຂອງທະນາຄານອື່ນ.

– ອອກບັດ ATM ໄດ້ທັນທີ.

• ມີປະກັນໄພແບບພິເສດກັບຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ, ກົດທີ່ນີ້

ທ່ານສາມາດເຂົ້າມາສໍາຜັດປະສົບການການບໍລິການທີ່ອົບອຸ່ນ ແລະ ເປັນກັນເອງ ໄດ້ທີ່ສາຂາຂອງພວກເຮົາ ຫຼື ເອັມເຈສະບາຍ ໃກ້ເຮືອນຂອງທ່ານ ຫຼື ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ສາຍດ່ວນເບີໂທ: +856 21 411 777 ຕະຫຼອດ 24/5, [email protected]. ສໍາລັບທີ່ຢູ່ຂອງພວກເຮົາທ່ານສາມາດກວດສອບໄດ້ໂດຍການກົດ ທີ່ນີ້