NEWS AND ACTIVITIES

LOAN PRODUCTS

ກອງທຶນຊຸກຍູ້ການຜະລິດ ແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກພະຍາດ COVID-19
ກອງທຶນພິເສດເພື່ອສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍແລະກາງ

HOT PRODUCTS

ເພີດເພີນກັບການຊື້ເຄື່ອງອອນລາຍກັບ MJBL Virtual Debit Mastercard ຂອງພວກເຮົາໄດ້ແລ້ວ

ເພີດເພີນໄປກັບການຊື້ສິນຄ້າອອນລາຍທຸກຢ່າງຂອງທ່ານ ດ້ວຍບັດ Virtual Debit Mastercard ຂອງພວກເຮົາ

PROPERTIES FOR SALE

EXCHANGE RATE