ຄຳເຫັນຂອງປະທານ

ທ່າມກາງເສັ້ນທາງ ແລະ ຕຶກສູງທຽມຟ້າຂອງນະຄອນໂຕກຽວໃນມື້ນີ້, ຍາກທີ່ຈະເຊື່ອໄດ້ວ່າ 140 ປີ ຜ່ານມາຍັງເປັນພຽງເຂດນະຄອນທີ່ນ້ອຍໆ,ພ້ອມກັນນັ້ນໃນປີ 1923 ມັນໄດ້ຖືກທຳລາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງຈາກແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ ໃນສັດຕະວັດ ແລະ ຍາກທີ່ຈະເຂົ້າໃຈໄດ້ວ່ານະຄອນແຫ່ງນີ້ຈະປະສົບກັບຜົນກະທົບຂອງ ສົງຄາມທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນຕໍ່ມາ. ເຖິງແມ່ນຈະພົບກັບຄວາມຍາກລຳບາກເຫຼົ່ານັ້ນ, ນະຄອນແຫ່ງນີ້ຍັງມີເລື່ອງລາວແຫ່ງຜົນສຳເລັດໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ມີຄວາມມັ່ງຄັ່ງສົມບູນຈົນກາຍເປັນໜື່ງໃນສູນກາງການຄ້າໂລກທີ່ ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ສຸດ.

ທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນກຳປູເຈຍກໍ່ແມ່ນເລື່ອງລາວແຫ່ງຄວາມສຳເລັດ ໜຶ່ງຂອງຊາວຍີ່ປຸ່ນ ເຊັ່ນກັນ. ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນມາໃນປີ 2008 ໂດຍມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຢູ່ປະເທດກຳປູເຈຍ, ພວກເຮົາໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດຕາມຈຸດປະສົງຂອງພວກເຮົາໃນການໃຫ້ການສະ ໜັບສະໜູນ ການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະເທດກຳປູເຈຍ ແລະ ປັດຈຸບັນໄດ້ຂະຫຍາຍສາຂາໄປຍັງປະເທດມຽນມ້າທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເປີດ ຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າໃນນະຄອນຫລວງຢ້າງກຸ້ງໃນເດືອນກໍລະກົດ 2012 ຜ່ານມາ.

ປັດຈຸບັນ, ເນື່ອງຈາກແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວທີ່ຈະສະໜອງການ ບໍລິການທີ່ເປັນຜູ້ນຳທາງດ້ານອຸດສາຫະກຳການທະນາຄານໃນພູມີພາກອາຊຽນ, ພວກເຮົາໄດ້ເປີດທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນລາວທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ຂຶ້ນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນທີ່ເຫັນທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນລາວ ໄດ້ມີຄວາມພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ການເປັນຮຸ້ນສ່ວນທາງດ້ານການເງິນທີ່ເປັນ ຜົນດີ ແລະການສະໜັບສະໜູນໃນລະດັບສູງແກ່ນັກລົງທຶນທີ່ມີວິໃສທັດ ກ້ວາງໄກຊຶ່ງກຳລັງສະແຫວງ ຫາເພື່ອມີສ່ວນຊ່ວຍໃນການພັດທະນາ ສປປ ລາວ.

ພວກເຮົາຮັບຮອງກັບທ່ານວ່າພວກເຮົາຈະແບ່ງປັນວິໃສທັດ ແລະຄວາມປາດຖະໜາອັນແຮງກ້າກັບທ່ານ ແລະ ພວກເຮົາກໍ່ຫວັງວ່າການເປີດໂຕທະນາຄານຂອງພວກເຮົາຈະຊ່ວຍວາງອານາ ຄົດຂອງນະ ຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ແລະອຸດົມຮັ່ງມີຄືກັນກັບນະຄອນໂຕກຽວ.

ທ້າຍສຸດນີ້, ຄືດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນ, ດອກເບ້ຍຂອງກຸ່ມທະນາຄານມາຣູຮານກຳລັງເຕີບໂຕ ແລະ ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຊຶ່ງເລີ້ມຈາກເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໆທຳມະດາບໍ່ທັນມີ ຫຍັງຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງນະຄອນກຽວໂຕກາຍມາເປັນກຸ່ມທະນາຄານນາໆຊາດ ທີ່ກ້ວາງຂວາງ, ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າທຸກຄົນທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດແລ້ວ ລ້ວນແຕ່ມຸ່ງໝັ້ນຢ່າງໜັກແໜ້ນທີ່ຈະກ້າວໄປສູ່ຄວາມເປັນເລີດ. ຂ້າພະເຈົ້າສັນຍາກັບທຸກທ່ານວ່າຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະກ້າວ ໄປສູ່ຄວາມເປັນເລີດໃນ ສປປ ລາວ ຈະບໍ່ມີຫຍັງປ່ຽນແປງ.

ຮານ ຈາງ-ວູ

MENU