ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງກອນ

ທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນລາວ ແລະກຸ່ມບໍລິສັດແມ່ມາຣູຮານໝັ້ນໃຈຢ່າງແນວແນ່ໃນການສົ່ງເສີມການ ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວແລະຄວາມຜາສຸກໃນຊຸມຊົນທີ່ພວກເຮົາໃຫ້ການ ບໍລິການ.

ປັດຊະຍາຂອງທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນລາວ ແມ່ນເພື່ອນຳເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອທາງສັງຄົມໃນທຸກດ້ານຂອງອົງກອນ ພວກເຮົາຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ; ເພື່ອປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ; ໃຫ້ໂອກາດ ແລະ ສ້າງຄວາມຫວັງໃນຊຸມຊົນທີ່ພວກເຮົາດຳເນີນງານ. ຄຳໝັ້ນສັນຍາດັ່ງກ່າວປະກອບດ້ວຍການເປັນນາຍຈ້າງທີ່ເປັນແບບຢ່າງທາງ ດ້ານພາລະບົດບາດ ແລະ ການເປັນຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ, ການສ້າງມາດຕະຖານໃໝ່ທາງດ້ານຄຳໝັ້ນສັນຍາຕໍ່ກັບກຸ່ມບໍລິສັດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ການສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ສິ່ງຂອງທັງສອງຢ່າງແກ່ແຜນງານແລະອົງການຢ່າງເໝາະສົມຊື່ງດຳ ເນີນງານໃນ ສປປ ລາວ.

ກຸ່ມບໍລິສັດ ແລະ ແຜນງານຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມຂອງພວກເຮົາແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງ ຂອງການສະໜອງໃຫ້ແກ່ເຄືອຂ່າຍຜົນປະໂຫຍດທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບ ໃນທາງທີ່ດີໃຫ້ແກ່ແຕ່ລະປະເທດ.

ບັນດາໂຄງການໜ້າທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານສັງຄົມຮ່ວມກັນປະມານສອງສາມ ໂຄງການທີ່ເດັ່ນໆຊື່ງພວກເຮົາໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມມາແລ້ວໃນລະດັບ ພູມີພາກປະກອບມີການອຸປະຖຳຈາກ:

  • ແຜນງານການກິລາທີ່ໃຫ້ໂອກາດຢ່າງຍຸດຕິທຳສຳລັບເດັກນ້ອຍທີ່ມາ ຈາກຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດດ້ານທີ່ອາໃສ ແລະ/ຫຼື ເຮັດວຽກຕາມກອງຂີ້ເຫຍື້ອພາຍໃນຕົວເມືອງ.
  • ລົດເມທີ່ຂົນສົ່ງເດັກນ້ອຍຈາກສະຖານເດັກນ້ອຍກໍ່າພ້າແຫ່ງຕ່າງໆ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງເພື່ອໄປເຂົ້າຮ່ວມເຫດການວັນສຳຄັນທີ່ຍຸດຕິທຳ.
  • ການສົ່ງທິມກິລາເຂົ້າໄປແຂ່ງຂັນຊີງຂັນແຊັມໂລກທີ່ເມືອງມີລານ, ປະເທດອີຕາລີ
  • ລະຄອນໂທລະພາບກ່ຽວກັບການສືກສາອົບຮົມການປ້ອງການເຊື້ອ HIV, ໂລກເອດສ໌
  • ແຜນງານຝືກອົບຮົມການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ວິຊາຊີບສຳລັບໄວໜຸ່ມທີ່ດ້ອຍໂອກາດ.
    ນີ້ເປັນພຽງບາງຕົວຢ່າງໃນຫຼາຍໆແບບທີ່ທາງກຸ່ມບໍລິສັດມາຣູຮານ ກຳລັງດຳເນີນການໃຫ້ສຳເລັດບັນດາຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທາງບໍລິສັດໃນ ບັນດາປະເທດທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງໄວ້ແລ້ວ ແລະ ແຜນຂອງພວກເຮົາແມ່ນບໍ່ແຕກຕ່າງໄປຈາກຂອງ ສປປ ລາວ.

ການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທີມກິລາ ບານເຕະຫຼືລົດເມໂຮງຮຽນອາດເບີ່ງຄືວ່າເປັນການບໍລິຈາກເລັກໆນ້ອຍໆ ແຕ່ມັນກໍ່ແມ່ນສ່ວນໜື່ງໃນພາລະກິດທີ່ກ້້ວາງຂວາງເພື່ອສິ່ງໃດໜື່ງ ກັບຄົນທຸກຈົນທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ມີຮອຍຍິ້ມອອກມາ.

ເກີດເຫດໄຟໄໝ້ທີ່ເຮືອນຂອງແມ່ຕູ້ ຢູ່ບ້ານໜອງບອນ ຂ້າງທະນາຄານຂອງພວກເຮົາ ໃນຄ່ຳຄືນຂອງ ວັນທີ 6 ພຶດສະພາ 2020. ໂຊກດີທີ່ ແມ່ຕູ້ ບຸບຜາ ສົມໃຈ ແລະ ຄອບຄົວຂອງລາວ ອອກມາໄດ້ຢ່າງປອດໄພ. ທີມງານດັບເພີງ ແລະ ກູ້ໄພ ໄດ້ເດີນທາງມາໃນທັນທີ ແລະ ສາມາດດັບມອດໄຟໄດ້ພາຍໃນ 30 ນາທີ. ໂດຍໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກ ແມ່ຕູ້ບຸບຜາ ແລະ ຮອງນາຍບ້ານຂອງພວກເຮົາ, ທ່ານ ໄພໂລດ ສີສະແຫວງ, ທະນາຄານ ມາຣູຮານ ເຈແປນ ລາວ ຕ້ອງການນຳເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ ແມ່ຕູ້ບຸບຜາ ເພື່ອສືບຕໍ່ດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນຂອງລາວ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ທະນາຄານ ມາຣູຮານ ເຈແປນ ລາວ ແລະ ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາໄດ້ເກັບຮວບຮວມເງິນບໍລິຈາກເປັນຈຳນວນ 10,000,000 ກີບ.

MENU