Handicraft Festival @ ITECC

Home / Handicraft Festival @ ITECC
👉ມາແວ່ຢ້ຽມຢາມບູດ ທະນາຄານ ມາຣາຮານ ເຈແປນລາວ ຂອງພວກເຮົາໄດ້ທີ່ງານມະຫາກຳສີມືຫັດຖະກຳ ລາວທີ່ສູນການຄ້າລາວໄອເຕັກ ນັບແຕ່ມື້ນີ້ຈົນເຖິງວັນທີ 18 ຕຸລານີ້‼️
👉 Come visit us at the Lao Handicraft Festival @ ITECC Mall from today until October 18th‼️
MENU